Zamknij Buzię,
Otwórz Oczy


Close your mouth,
open your eyes

o projekcje

about

Projekt zawierający serię zdjęć oczu ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na empatię i na to, jak niewiele trzeba żeby zwiększyć jej poziom.

Nie mając możliwości wykonania większości fotografii samodzielnie, jak początkowo planowałam, nie mogę sobie rościć do nich praw autorskich. Jednak postanowiłam je pokazać, ponieważ jakiś czas temu zauważyłam niepokojące zjawisko zanikającej w dzisiejszym społeczeństwie empatii. Będąc przekonaną, że jest bardzo dużo dobrych ludzi, odnoszę wrażenie, że okazują swoją dobroć wybiórczo, wyłącznie osobom bliskim. 

Nie oczekuję od ludzi postawy bezwzględnie altruistycznej, jednak chciałabym, aby nie byli oni pozbawieni empatii wobec osób obcych. Patrząc choćby na fotografię jesteśmy w stanie współczuć.

The project aims to draw people's attention to empathy and how little it takes to allow it to develop.

It includes a series of photographs of people’s eyes. Not being able to take the vast majority of the photos myself, which was the initial idea, I cannot  claim them as my own. However, I decided to initiate and show them, because for some time now I have been thinking about the fact that there is something disturbing, disappearing in  today’s society – and that is empathy. I think there are many good people, but it seems that they show their goodness selectively only to those close to them.

It is not the point that everyone should suddenly be an altruist, but that they should not be deprived of empathy towards strangers. Even when looking at a picture we are able to sympathize.

 

Zamknij buzię, Otwórz oczy - tytuł, który brzmi nieco prowokacyjnie, jednak bynajmniej był to mój cel. Jest zainspirowany prostym powiedzeniem Zamknij oczy, otwórz buzię, jednak niesie ze sobą zadziwiająco silny przekaz, kiedy zamienimy miejscami tylko dwa słowa.

     Poprosiłam dwadzieścia osób o zrobienie sobie zdjęcia i przesłanie mi go razem z jednozdaniową odpowiedzią na pytanie, czym jest dla nich empatia.

     Widząc drugiego człowieka w podobnej sytuacji, łatwiej jest się z nim/nią utożsamić i wyobrazić sobie, że on/ona jest gdzieś, czuje, oddycha i żyje tak jak ja. Brzmi to dość banalnie, w końcu każdy z nas wie, że nie jest sam na ziemi. Jak często jednak znajdujemy się w sytuacji, kiedy przestajemy myśleć o sobie i zaczynamy myśleć o tym, jak się czuje, czy radzi sobie druga osoba? Okazuje się, że nie dzieje się to zbyt często, ponieważ jesteśmy chronieni przez nasze ego w imię własnego dobra, które czasami pozwala nam na wychylenie czubka nosa, aby sprawdzić jak się mają inni. Jest to mechanizm chroniący nas przed poświęcaniem własnego interesu, na rzecz drugiego człowieka  jednocześnie pozwalający mieć na uwadze cudze dobro .

     Zatrzymaj się na chwilę, wycisz myśli i pomyśl o tych ludziach. Wyobraź sobie jak różne życie prowadzi każdy z nich, czego mogli doświadczyć, czym jest dla nich empatia i jak rozumiesz ich definicję empatii. Teraz wyobraź sobie jak skomplikowane jest Twoje życie i pomyśl, że każda z tych osób ma podobnie, trochę przytłaczające! Myśląc o kimś w życzliwy sposób, czy patrząc komuś w oczy przez cztery minuty możemy podnieść nasz poziom empatii. Nikt nie jest idealny, ale będąc życzliwymi dla siebie samych, uczymy się życzliwości wobec innych. Podążając za tym co kiedyś śpiewała Aretha Franklin R-E-S-P-E-C-T (szacunek), bądźmy pełni szacunku, ponieważ zasługuje na niego każde życie.

    Close your mouth, open your eyes -  this title may sound a  little offensive, although this is far from my intention. It is inspired by the Polish saying Close your eyes, open your mouth, it sounds simple, but how strong the message  becomes when we take two words and switch their places.

  I asked 20 people each to take a picture of themselves and send it to me with the answer to my question in one sentence. My question was: What is empathy to you?

     Seeing another person who is in a similar situation, it is easier for us to identify with him or her and to think that he or she is somewhere, feels, breathes and lives like me. It sounds quite banal, after all, we all know that we are not the only person on earth. However, do we often take time to stop thinking  about ourselves,  and start thinking about what the other person feels and how  he or she copes? Not really, we are protected by our ego in the fortress of our goodness, from where we come out to look at others from time to time. This is positive, because one does not give up one’s own good for the benefit of someone else, but is aware of it.

     So I would like to encourage you to take part in this extraordinary experience. Stop for a moment, clear your mind, and think about those people. Imagine  the different life each of them is living, what they might have experienced, what is empathy for them, and how you might understand their point of view. Imagine how complicated your life is, and then think  that every person in this project is living  an equally complicated life, quite overwhelming! Just by thinking kindly of someone we can embrace our empathy, or by looking into someone’s eyes for four minutes. Nobody is perfect, but by being truly kind to ourselves we can learn how to be kind to others. As  the great singer Aretha Franklin once said R-E-S-P-E-C-T, let’s be full of it, for every life matters.

Czym jest dla Ciebie empatia?

What is empathy to you?